Logo blanc du site d'actualités sur la culture caribéenne BLAKE'S

Fête des mères : Des poèmes créoles pour la plus jolie rose de notre jardin

Rédigé par Christ-Laur Phillips

24.05.2017

Des poèmes pour maman 

Puisque les moyens de leur témoigner notre amour sont aussi nombreux que variés, chez Blake’s, on a décidé de compiler des poèmes en créole qui rendent hommage à la plus belle rose de notre jardin : notre maman

Poème en créole martiniquais : Rodriguo Del Caribe

Man Klo pa la ankô

Man Klo, lanné ta la1 ou pa la.
Ou pa la koté nou si latè,
Mé an kè an nou ou la.
An ka vwè souri a’w
Touplen lanmou, kon syèl-la plen zétwal.

An sèten adan syel a’w
Ou ka gadé nou, ou ka souri ban nou.
Ou ka di nou : « pitit an mwen,
Mwen avè zot, an ka vwè zot.

Jôdi la sé fèt a lé maman,
An téké vlé kè a zot kontan.
Bwè mé pa trop, manjé on bon ti manjé,
Bon kon sé mangé la an té ka fè ba zot la.

Zot pé dansé, bay blag,
Jwé kat, jwé domino,
La vi bel mé i toujou two kout.
Pli ta pépa ramplasé jôdi-la.

Lavila ka kontinyé.
Viv li byen, avè lanmou,
San goumé, san malpalé.
Nou si latè pou on ti moman.

On manman sé on trézô,
Mé i pa la pou lontan. »

Poème en créole haïtien : Jean S SAHAÏ

Manman Kreyòl

Mèsi Manman,
Manman Kreyòl ou twò bèl, e chak jou,
Ou konn rekonfòte timoun ki doute e ki gen lapèrè
Menm lè nou tout fè tout kalite betiz deja

Mwen dwe tout,
Ou menm ki te toujou la pou ouvè chemen pou mwen,
Ou padone m, ou libere m, ou fòtifye m,
Jou apre jou, solèy ou lapli, loray ou van.

Lanmou w fò,
Ni lapèrè, ni dout, pa t ap afebli l,
E menm si, pafwa, ou enève,
Se pou bay pitit ou vrè valè yo.

Ou retire lapèrè pou m pran responsablite m yon jou,
Ou reban m konfyans apre chak defèt,
E tout pwoblèm mwen pran yon koulè pi bèl.

A fòs ou souri ban m, ti kè m ouvè
Ou montre m fòs la te la, nan mwen menm.
Yon moman difisil? Yon myèt lanmou
Ki sot nan ou sifi.

Wi, mwen konn sa
Ou renmen pitit ou, pou sa l gen ki bon
E chak jou ou padone l finalman,
Lè w mete sou kè l yon mant ki geri!

Jantiyès ak afeksyon, se sè lanmou w,
Afeksyon matènèl, ou soulaje fado m,
Tout sa k rive pozitif, lè m wè sa
Nan zye ou.

Atravè manman egzistans ak lanmou kòmanse,
Ak kè ou ki plen lavi, lè ou sèvi peyi a,
Ou fè n bliye nwasè lepase,
Ansanm ak doulè l yo.

Nou gen yon sèl Patri, yon sèl Manman,
E nan jou beni sa a, Bondye fè letou zile a
Pou salye e onore lanmou nou chak,
Chak manman.

Poème d’un créole Guyanais  : Léon Gontran Damas 

Désir d’enfant malade

d’avoir été
trop tôt sevré du lait pur
de la seule vraie tendresse
j’aurais donné
une pleine vie d’homme
pour te sentir
te sentir près
près de moi
de moi seul
seul
toujours près
de moi seul
toujours belle
comme tu sais
tu sais si bien
l’être toujours
après avoir pleuré

Portrait de Christ-Laur PHILLIPS, journaliste de BLAKES
Christ-Laur Phillips

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Share This