Logo blanc du site d'actualités sur la culture caribéenne BLAKE'S

TBT : Olivier Jean-Alphonse Imaginé (paroles )

Rédigé par Christ-Laur Phillips

26.01.2017

Paroles d’Imaginé, d’Olivier Jean-Alphonse 

 
Imaginé an sèl pays,an sèl race, an paradis
Nou té ké pran moun pa lanmen
Pou nou tracé an sèl chimen
Imaginé lé antilles kon an sèl pays lanmou houhouhouhouhou
Alô nou té ké rikontré
Pa té ké ni pwoblè koulè
Oui si nou té pé viv’ an pè
Nou té ké kombat’ lan mizè
Imaginé lar-en-ciel fèt sé pays nou drapo houhouhouhouhou
Moun pé di man ka révé, man sèten man pa tou sèl
Ka espéré nou a pliziè ki lé renn’ la vi pli bèl
Imaginé an bèl tablo (ki plen koulè)
Kon si sété an picasso
Epi an lo ti manmaye ( ki ka kouri)
ki ni pliziè koulè la po
imaginé an sèl lanmou ka rivé rassemblé yo
Moun pé di man ka révé, man sèten man pa tou sèl
Ka espéré nou a pliziè ki lé renn’ la vi pli bèl
(Chœur)
imaginé les antilles kon an gran paradis
Moun pé di man ka révé, mè man sèten man pa tou sèl
Ka espéré nou a pliziè ki lé renn’ la vi pli bèl

Portrait de Christ-Laur PHILLIPS, journaliste de BLAKES
Christ-Laur Phillips

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Share This